Een idee realiseren

Een goed plan begint bij haalbare doelen benoemen. Verder draait het bij de uitvoering vooral om samenwerken en goed communiceren.

Kleurinjewijk ondersteunt en adviseert wijkraden, commissies wijkbudgetten en initiatiefnemers.

Concreet gaat het om:

  • initiatiefnemers ondersteunen
  • draagvlak organiseren
  • verbinding stimuleren met partners
  • promotie en publiciteit genereren
  • het vormgeven van de regierol

Kleurinjewijk werkt momenteel voor verschillende wijkraden binnen de gemeente Enschede. 

 

Zie elkaars talent. De samenleving wordt er een stukje rijker van.